ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

นอกจากความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ACTH ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง บริษัททำงานอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อดำเนินการและบำรุงรักษาโรงงานผลิตให้มีระดับความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมที่สูง สามารถลดปริมาณของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติของกระบวนการผลิตสารเคมี ความมุ่งมั่นนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและบำบัดไอระเหยรวมถึงระบบกำจัดขยะ
 
ในขณะเดียวกันเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมด้านที่เข้มงวดมากขึ้น เมื่อเร็วๆนี้ ACTH ได้ลงทุนอีกครั้งเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในแง่ของพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่โรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการปรับปรุงอย่างสมบูรณ์ที่เป็นการลดสารอันตรายในการปล่อยน้ำทิ้งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม อีกหนึ่งกระบวนการสำคัญ คือ ยกเลิกการใช้สารปรอทในกระบวนการก็รวมเข้าไปในการผลิตเช่นเดียวกัน
 
เมื่อไม่นานมานี้บริษัทได้ปิดตัวเซลล์อิเล็กโทรไลซิสสุดท้ายเพื่อผลิตโซดาไฟและก๊าซคลอรีนจากน้ำเกลือ สิ่งนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเมมเบรนไอออนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม