ตำแหน่งที่เปิดรับ
 • 30 เมษายน 2021
  นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน
  test
  Apply job
 • 01 กันยายน 2020
  วิศวกรไฟฟ้ากำลัง (โรงงานพระประแดง)
  ความรับผิดชอบ
  1. แก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครื่องจักร
  2. ดูแลรักษา วิเคราะห์ อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง
  3. รับผิดชอบในโครงการปรับปรุงต่างๆของบริษัท
  4. ออกแบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
  5. จัดทำและควบคุมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของ Power transformer, motor electrical high voltage
   
  คุณสมบัติ
  1. จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีอายุ 25-35 ปี
  2. มีประสบการณ์ทางด้านไฟฟ้ากำลัง 3-12 ปี (มีประสบการณ์ด้านเคมีภัณฑ์หรือโรงงานปิโตรเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  3. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ผลคะแนน Toeic) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์  MS Office และโปรแกรมประยุกต์ (AUTOCAD)
  5. สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรปราการ

  หมายเหตุ บริษัทฯ จะพิจารณาผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมแนบเรซูเม่ และใบแสดงผลการเรียน และมีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น
  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งเอกสารตามที่ระบุด้านล่างนี้
  1. เรซูเม่ (ล่าสุด)
  2. ประวัติการศึกษา
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ผลคะแนน TOEIC (ถ้ามี)
  6. เอกสารทางการทหาร (ถ้ามี)
  7. เอกสารการอบรม (ถ้ามี)

  ท่านสามารถสมัครทางหน้าเว็บของบริษัท หรือส่ง email มาที่ chidchada.chongboon@agc.com
  Apply job
 • 01 กันยายน 2020
  เจ้าหน้าที่โลจิสติกและสนับสนุนงานขาย (ภายในประเทศ)

  ความรับผิดชอบ

  1. รับและบันทึกคำสั่งซื้อ
  2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า บริษัทขนส่ง และ โรงงานเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ
  3. จัดเตรียมเอกสารใบกำกับภาษีให้ลูกค้า
  4. ทำรายงานปิดยอดขายประจำเดือน
  5. ประสานงานกับฝ่ายบัญชีเรื่องเอกสารการวางบิล
  6. ออกสำรวจพื้นที่ในกรณีมีลูกค้ารายใหม่

  คุณสมบัติ
  1. จบปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีอายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์และความรู้ด้านงานโลจิสติก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ผลคะแนน Toeic >500)
  4. มีทักษะการขับรถได้ดี (มีใบขับขี่)
  5. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ Ms Office
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน และทักษะการสื่อสารที่ดี
  7. สามารถปฏิบัติงานได้ในกรุงเทพ
  หมายเหตุ บริษัทฯ จะพิจารณาผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมแนบเรซูเม่ และใบแสดงผลการเรียน และมีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น
  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งเอกสารตามที่ระบุด้านล่างนี้
  1. เรซูเม่ (ล่าสุด)
  2. ประวัติการศึกษา
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ผลคะแนน TOEIC
  6. เอกสารทางการทหาร (ถ้ามี)
  7. เอกสารการอบรม (ถ้ามี)

  ท่านสามารถสมัครทางหน้าเว็บของบริษัท หรือส่ง email มาที่ chidchada.chongboon@agc.com

  Apply job
 • 01 กันยายน 2020
  วิศวกรเครื่องกล (โรงงานระยอง)
  ความรับผิดชอบ
  1. ควบคุมดูแลงานการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรในโรงงานให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
  2. วางแผนและเตรียมความพร้อมของชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับอุปกรณ์ในการใช้งาน
  3. สนับสนุนโครงการใหม่หรืองานแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดการซ่อมซ้ำอีก
  4. ประชุมวางแผนและเตรียมงานสำหรับงานซ่อมบำรุง
   
  คุณสมบัติ
  1. จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีอายุ 23 ปีขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์ทางด้านการบำรุงรักษา 0-5 ปี (มีประสบการณ์ด้านเคมีภัณฑ์หรือโรงงานปิโตรเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  3. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ผลคะแนน Toeic > 500)
  4. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์  MS Office และโปรแกรมประยุกต์ (AUTOCAD)
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและทักษะการสื่อสารที่ดี
  6. สามารถปฏิบัติงานได้ในจังหวัดระยอง

  หมายเหตุ บริษัทฯ จะพิจารณาผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมแนบเรซูเม่ และใบแสดงผลการเรียน และมีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น
  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งเอกสารตามที่ระบุด้านล่างนี้
  1. เรซูเม่ (ล่าสุด)
  2. ประวัติการศึกษา
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ผลคะแนน TOEIC
  6. เอกสารทางการทหาร (ถ้ามี)
  7. เอกสารการอบรม (ถ้ามี)

  ท่านสามารถสมัครทางหน้าเว็บของบริษัท หรือส่ง email มาที่ chidchada.chongboon@agc.com
  Apply job
 • 01 กันยายน 2020
  วิศวกรผลิต (พระประแดง)
  ความรับผิดชอบ
  1. Production control both Quantity and Quality according to production plan
  2. Inspecting and Analyzing data and controlling production according to production plan
  3. To improve equipment and production process to maximize quality with maximum quantity and minimum cost
  4. Cooperate with Maintenance Division both problem and improvement of machine
  5. Supervise and give advice to Production Operator

  คุณสมบัติ
  1. จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ผลคะแนน Toeic >500)
  4. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ Ms Office
  5. สามารถปฏิบัติงานที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งเอกสารตามที่ระบุด้านล่างนี้
  1. เรซูเม่ (ล่าสุด)
  2. ประวัติการศึกษา
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ผลคะแนน TOEIC
  6. เอกสารทางการทหาร (ถ้ามี)
  7. เอกสารการอบรม (ถ้ามี)

  ท่านสามารถสมัครทางหน้าเว็บของบริษัท หรือส่ง email มาที่ chidchada.chongboon@agc.com
  Apply job
 • 01 กันยายน 2019
  วิศวกรเครื่องกล (โรงงานพระประแดง)
  ความรับผิดชอบ
  1. ควบคุมดูแลงานการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรในกระบวนการผลิต
  2. จัดทำและพัฒนาแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
  3. แก้ไข และวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับอุกรณ์เครื่องจักร
  4. ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิต
   
  คุณสมบัติ
  1. จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีอายุ 23 - 30 ปี
  2. มีประสบการณ์ทางด้านการบำรุงรักษา 0-5 ปี (มีประสบการณ์ด้านเคมีภัณฑ์หรือโรงงานปิโตรเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  3. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ผลคะแนน Toeic) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์  MS Office และโปรแกรมประยุกต์ (AUTOCAD)
  5. สามารถปฏิบัติงานได้ในจังหวัดสมุทรปราการ

  หมายเหตุ บริษัทฯ จะพิจารณาผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมแนบเรซูเม่ และใบแสดงผลการเรียน และมีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น
  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งเอกสารตามที่ระบุด้านล่างนี้
  1. เรซูเม่ (ล่าสุด)
  2. ประวัติการศึกษา
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ผลคะแนน TOEIC
  6. เอกสารทางการทหาร (ถ้ามี)
  7. เอกสารการอบรม (ถ้ามี)


  ท่านสามารถสมัครทางหน้าเว็บของบริษัท หรือส่ง email มาที่ chidchada.chongboon@agc.com
  Apply job