โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำDate : 29/11/2019 15:55:04


เมื่อเวลา 09.45 น วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านหาดสุชาดา ต.เนินพระ อ. เมือง จ.ระยอง นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระเป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมด้วย นายอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นาง ไพรัช เจียะรัตน์ ประมงอำเภอเมืองระยอง และผู้บริหารหน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 โดยบริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (AGC) นำโดย มิสเตอร์ ฮิโตชิ โยโคคาว่า รองประธานกรรมการบริหารและนาย อาทิตย์ วงศ์ แสง กรรมการผู้จัดการโรงงานพร้อมภาคีเครือข่ายฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคม โรงเรียนวัดกรอกยายชา กลุ่มประมง และ สื่อมวลชนร่วมจัดกิจกรรม ซึ่งในครั้งนี้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวมจำนวน 399,999ตัว ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำในทะเล พร้อมกับปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกภาคส่วนร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมที่มีความสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วนต่อไป