ผลิตภัณฑ์

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

นอกจากความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ACTH ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง บริษัททำงานอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อดำเนินการและบำรุงรักษาโรงงานผลิตให้มีระดับความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมที่สูง

กิจกรรม