รวมพลังฆ่าเชื้อโควิด19Date : 22/04/2020 11:27:26
คำกล่าวที่ว่า “ในวิกฤติมักมีโอกาส”เป็นสิ่งที่ ACTH มักจะได้รับโอกาสเหล่านั้นเสมอในการทำความดีเพื่อตอบแทนสังคม ดังเช่น สถานการณ์การระบาดของโคโรน่าไวรัส(โควิด-19)ในขณะนี้ บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่อีกครั้งในการสนับสนุนเจลล้างมือให้กับสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และน้ำยาฆ่าเชื้อจากผลิตภัณฑ์โซเดียมไฮโปคลอไรด์ของเรา ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ กรมอุตสาหกรรมทหาร, เทศบาลเมืองมาบตาพุด, เทศบาลตำบลต่างๆในจังหวัดระยอง ฯลฯ
ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในสังคมไทย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะมีส่วนช่วยบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
 
สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อโซเดียมไฮโปตลอไรท์เข้มข้น 10% ให้กับเทศบาลต่างๆในจังหวัดระยอง
 
สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อโซเดียมไฮโปตลอไรท์เข้มข้น 10% ใช้ทำความสะอาดอาคารสำนักงานของกรมการอุตสาหกรรมทหารฯ