ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

บทนำ


LUMIFLONTM ได้รับการพัฒนาและใช้งานในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 1982 โดย AGC ในฐานะที่เป็นสารเคลือบชนิดแรกที่เป็นสารละลายฟลูออโรโพลิเมอร์ ที่แห้งได้ภายใต้อุณหภูมิห้อง ในช่วงระยะเวลา 20 ปี สารเคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์จาก LUMIFLONTM ได้ถูกสร้างขึ้นจากผู้ผลิตสารเคลือบหลายแห่งทั่วโลก LUMIFLONTM และ สารเคลือบ LUMIFLONTM สามารถรักษาลักษณะภายนอกได้อย่างยอดเยี่ยม(ความมันเงา สี) บนอาคารและโครงสร้างอื่นๆมากกว่า 20 ปี และยังช่วยปกป้องเหล็กและคอนกรีตจากรังสี UV, ลม, ฝน และการกัดกร่อน ดังนั้น สารเคลือบจาก LUMIFLONTM จะช่วยลดต้นทุนด้านการบำรุงรักษาโดยรวม ได้แก่ การพ่นสีใหม่ หรือการทำคงามสะอาด เมื่อเร็วๆนี้ AGC ได้พัฒนา LUMIFLONTM ในเกรดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เกรดอิมัลชัน และเกรดสีฝุ่น

 

ลักษณะ


LUMIFLONTM ใช้เป็นสารเคลือบทับหน้า


ตัวอย่างการใช้งานจริง


LUMIFLONTM ประเภทตัวทำละลาย 

LUMIFLONTM ประเภทอิมัลชัน

ดาวน์โหลดโบรชัวร์